För hyresgäster

Hyresgästinformation A-Ö

Hyresgästinformation A till Ö

På denna sida har vi samlat efterfrågad information för dig som hyr bostad eller lokal hos oss. Här kan du bland annat läsa om TV, telefoni och internet, få skötseltips för lägenheten, veta hur du sorterar ditt avfall, se trivselregler för tvättstugan och mycket mer.

Avfallshantering

 

Vid varje fastighet finns kärl avsedda för hushållssopor och matavfall. Kärlen är endast avsedda för hushållssopor och matavfall. Papper, kartonger, glas, plåt etc. ska återvinnas och lämnas på återvinning eller annan för detta avfall avsedd plats.

 

Barnvagnar

 

Barnvagnar ska ställas i för barnvagnar avsedda utrymmen eller tas med in i lägenheten. De får inte ställas i våra trapphus oavsett tidpunkt på dagen.

 

Bilar

 

Vid alla fastigheter finns olika alternativ för att ordna parkering för bilar. Kontakta oss på kontoret för att höra olika alternativ som passar dina behov.Bredband

Alla våra fastigheter är anslutna till Hedemoras Stadsnät och via tex https://hedemora.zmarket.se/ kan Ni själv välja vilken tjänsteleverantör Ni vill ha.Cyklar

Cyklar parkeras i de cykelställ som finns utanför hus eller i cykelrum om detta finns i just ditt hus.
Cyklar som förvaras i cykelställ eller cykelrum ska vara hela och fungerande.

I de fall vi rensar bort trasiga cyklar sätter vi upp information i trapphus i god tid.Entrédörrar


För att förhindra inbrott eller att obehöriga uppehåller sig i fastigheten är det viktigt att entrédörrarna är låsta och ej ställs upp.


 

Felanmälan

 

Felanmälan görs på mail till felanmalan@coronat.se. För akuta ärenden, ring 0225-10300.

 

Förråd

 

Vinds- eller källarförråd finns till varje lägenhet. Skulle ni ha behov att hyra mer plats kontaktar ni kontoret. Vi har förråd att hyra runt i våra olika fastigheter, både för boende och icke boende.

 

Garage

 

Det finns garage att hyra inomhus, både enskilda och plats i större garage. Kontakta kontoret vid intresse.


 

Gym

 

Gym finns i vår fastighet på Porsvägen 2 i Hedemora. Ni kontaktar Hedemora Atletklubb om intresse finns för att träna.Hemförsäkring

From inflyttningsdatum skall du ha tecknat en hemförsäkring för din lägenhet.
Hemförsäkringen skyddar dig från ekonomiska förluster vid brand, vattenskada, inbrott eller om något inträffar där du blivit skadeståndsskyldig.
 

Hyra

 

Er hyra skall alltid betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början genom insättning till bankgiro. Vi skickar alltid ut avier för avisering av hyra.  Skulle ni ha frågor gällande er hyra kontaktar ni kontoret.

 

Intresseanmälan

 

Har ni intresse av lägenhet eller lokal skickar ni mail till: info@coronat.se


 

Kontoret

 

Kontoret på Åsgatan 54 B är bemannat varje vardag mellan 13-17. Övriga tider når ni oss på telefon 0225-103 00. För icke akuta ärenden så ser vi helst att ni ringer mellan 13-17 då kontoret är bemannat.

 

Lampor

 

Alla lampor i våra trapphus och på utsidan av våra fastigheter kontrolleras löpande av våra tekniker, skulle ni upptäcka att någon är trasig får ni gärna skicka mail till felanmalan@coronat.se.

 

Mail

 

Ni når oss på följande adresser.

 

För information eller intresseanmälan: info@coronat.se

För felanmälan: felanmalan@coronat.se

Anna Björk: anna.bjork@coronat.se

Christer Wallin: christer@coronat.se


 

Parkering

 

Parkering finns både utomhus med och utan elvärme samt inne i varmgarage beroende på fastighet och ort. Kontakta kontoret för en lösning som passar dig.

 

Skadedjur

 

Skulle ni upptäcka skadedjur eller ohyra i eller kring våra fastigheter kontaktar ni omedelbart kontoret. Vi har samarbete med Nomor som snarast gör ett besök vid upptäckt av skadedjur.


Stopp i avlopp


Tänk på att regelbundet rengöra brunnar och vattenlås för att undvika att det blir stopp i avloppen.
Det är absolut förbjudet att använda propplösare som kaustiksoda eller att spola ner ex tops, bindor i toaletten.

Om Ni fått stopp i avloppet eller märker att det tar längre tid för vattnet att rinna undan skall Ni själva först försöka göra rent vattenlåset. Hjälper inte detta och problemet kvarstår skall Ni göra en felanmälan.  Städning

 

Våra fastigheter och trapphus städas varje vecka. Skulle ni synpunkter på hur städningen hanteras så kontakta oss på kontoret.


 

Telefon
 

VI har kontorstid vardagar 13-17. Telefonnummer till kontoret är 0225-10300. Detta nummer kommer vid ej svar att vidarekopplas till jourtelefon. Det går alltså att anvnda detta nummer även för akuta ärenden. Vi ser helst att icke brådskande ärenden hanteras på kontorstid via mail eller telefon.

 

Trapphus
 

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken barnvagnar, cyklar eller sopor.
Dessa saker kan medföra en brandrisk och det är viktigt att utrymmena hålls fria för räddningstjänst och vår städpersonal.

Vi kollar löpande våra trapphus och kommer att avlägsna föremål som ej ska finnas i våra trapphus. Kontakta kontoret om ni har frågor om detta.


 

Tvättstugor

 

Tvättstugor finns i varje fastighet och bokas via tidschema på tvättstugans dörr. Det är av största vikt att alla respekterar bokade tider.  Regler för tvättstugan finns uppsatta på väggen/dörren i respektive tvättstuga. Tvättning sker endast inom det tidsintervall som finns för bokning.Värme

Värmen regleras automatiskt hemma hos Er utifrån temperaturen utomhus.

Normal inomhus temperatur bör vara ca 20 grader och mäts upp i mitten av rummet ungefär 1 meter från golvet.